logo
HovedsideProgramPåmeldingMathislekene bilderOm MathisKontaktinfo


Program Mathislekene 2018

Her oppdaterer vi programmet fortløpende så følg med.


oppdatert onsdag 12. april kl 11.30
PROGRAM MATHISLEKENE 2018Torsdag
Kl. 08.00-09.30. Frokost
Kl. 09.30-09.45. Informasjon, dagens program - 2. etg A-sal.
Kl. 09.30-09.45. Morgentrim.
Kl. 11.30-13.00. Start Truger, langrenn - 3 løyper: -

Skigåstativ - Kort -/Langløype.

Skigåstativ og Truger starter først - deretter kort og langløype.

Kl. 13.00-14.30. Lunsj.
Kl. 16.00 Stafett - med etapper på: ski, truger, staver og aking.

Møt frem i god tid – startnummer deles ut på hver etappe stasjon.

Kl. 18.00-20.00. Middag.
Kl. 20.15 Avslutning med premieutdeling – Dans.

Fredag
Kl. 08.00-09.30. Frokost.
Kl. 10.00-11.00. Gildehallen – omvisning.
Kl. 12.00 Utsjekking – hjemreise.
NB! Arrangøren forbeholder seg retten til endringer i programmet.