logo
HovedsideInnbydelseProgramAktiviteterPåmeldingMathislekene bilderOm MathisKontaktinfo


Program Mathislekene 2024

Her oppdaterer vi programmet hver dag under Mathislekene, slik at de som ikke får med seg endringene som skjer på lederemøtene hver dag kan holde seg oppdatert.

I programmet for 2023 ble det store forandringer, årsaken var at vi hadde besøk av Bra TV, men også at det kom frem ønsker om endringer fra deltagere og ledere.
Programmet nedenfor er derfor et oppsett som vi har bruk gjennom flere år, men vi er åpne for endringer. Vær og føreforhold kan også spille inn.


FORELøPIG PROGRAM MATHISLEKENE 2024
Mandag
Kl. 12.00-18.00. Ankomst Oset Høyfjellshotell.
Kl. 14.00-15.30. Enkel lunsj.
Kl. 14.00-17.00. Klargjøring av ski/utstyr, bli kjent på hotellet.
Kl. 15.00-17.00. Innsjekking.
Kl. 18.00-20.00. Middag - åpning av lekene.
Kl. 20.30-21.00. Lederemøte A-sal. Dans.
Tirsdag
Kl. 08.00-09.30. Frokost.
Kl. 09.30-09.45. Informasjon, dagens program - 2. etg A-sal.
Kl. 09.30-09.45. Morgentrim.
Kl 11.00 - Avreise stolheisen
Kl 13.00 Lunsj
KL 15.00 Quiz i dansesalen
Kl. 18.00- Koldtbord
Kl 19.15 Kanefart
Dans

Onsdag
Kl. 08.00-09.30. Frokost.
Kl. 09.30-09.45. Informasjon, dagens program - 2.etg A-sal.
Kl. 09.30-09.45. Morgentrim.
Kl. 10.30-13.00. Hundekjøring, Truger og aking på nedsiden av hotellet
Kl. 13.30-15.00. Lunsj ute.

Kl. 15.00-16.00. Hundekjøring
Kl. 16.00-17.00. Stafett ? ski etappe, stav etappe, truge etappe og ake etappe

Kl. 18.00-20.30. Koldtbord.
Kl. 20.00 ..........Dans - Sosialt samvær
.

Programmet er oppdatert.
Torsdag
Kl. 08.00-09.30. Frokost.
Kl. 09.30-09.45. Informasjon, dagens program - 2.etg A-sal.
Kl. 09.30-09.45. Morgentrim.
Kl. 11.00-......... Aktivitetsløype ute - karneval - start fra dansegulvet.
Kl. 13.00-15.00. Lunsj
NB! Lever inn aktivitetskortene- boks i resepsjonen.
Kl. 15.00-17.00. Åpen svømmehall
Kl. 17.00-18.00 Gildehallen
Kl. 18.00-20.30. Middag
KL.20.30- ......... Premieutdeling - dans

Fredag
Kl. 08.00-09.30. Frokost.
Kl. 10.00-11.00. Gildehallen.